Ayurveda – den 5000-åriga traditionella Indiska medicinen som har sina egna universitet och sjukhus. Den har kallats för helandets moder då den tar hand om alla.

Den beskriver mat, medicin och beteende som varande antingen främjande eller störande för hälsan och medvetandet.

Den är ett sätt att leva som lär oss hur vi ska bibehålla hälsan och förbättra vår energi och vårt medvetande så att vi kan nå vårt mål och uppnå andlig tillfredsställelse och inte bara en materiell välfärd.

De Vediska skrifterna (den äldsta litteraturen man känner till) innehåller huvuddelarna av Ayurveda i form av mantran (heliga verser) och än idag så understryks betydelsen av mantran, musik och ljudterapi för att erhålla ett djupgående helande.

Enligt Ayurveda är sjukdom mer beroende på en inre obalans än en utifrån kommande sjukdomsfaktor. Vi är födda med en kropp & själ-konstitution som kan bli obalanserad beroende på livsstil, mat och årstid.

De 3 huvudsakliga konstitutionerna är:

  • Vata (luft) – lång & smal, nervös & känslig, entusiastisk & kreativ.
  • Pitta (eld) – ordinärt byggd, alltid hungrig, lättretlig, intelligent och en naturlig ledare.
  • Kapha (vatten) – stark och robust, långsam metabolism, fin hy, blir lätt beroende av personer och ägodelar.

Ayurveda menar att de flesta besvär har sitt upphov i Ama (ackumulering av toxiner och slaggprodukter) som hämmar organens funktion och leder till sjukdom.

Därför är Pancha-Karma (detox-behandling) den vanligaste ordinationen på Ayurvediska sjukhus. Då får Du massage med medicinsk örtolja, örtångbad, lavemang med örter, örtoljenäsdroppar och vid behov framkallad kräkning och åderlåtning.

Men vid sidan av detta så får Du mat för att balansera Din dosha – Du får mat som medicin. Vad som är bra för en person kan var giftigt för en annan. Och här kommer örterna och kryddorna in för att ytterligare understödja balanseringen av Din kroppskonstitution så att kroppen kan hela sig som det är menat.

Jag använder de Ayurvediska örtoljorna och gör mitt bästa för att råda Dig avseende hur Du bäst kan balansera Din konstitution med mat, örter och kryddor.

Den här diabetes och reumatiske patienten behandlades med dessa örter invärtes och utvärtes och blev bättre på 5 dagar!

Het olja med örter i degform vid diskbråcksbehandling.

Mina älskade läkeväxter


”Den som alltid äter nyttig mat, lever ett regelbundet liv, inte styrs av sinnliga njutningar, ger och förlåter, älskar sanningen och tjänar andra – den är frisk.”
Vagbhata Sutrasthana