Jag har varit verksam i över 30 år och sedan många år delar jag min tid mellan Spanien och Stockholm.
Utbildning

Legitimerad Naprapat
Fem års heltidsstudier vid Naprapathögskolan i Stockholm

Diplomerad akupunktör
3 års TCM – traditional chinese medicine – vid Akupunkturakademin i Stockholm.
20 poäng vid Karolinska institutet – västerländsk akupunktur mot smärta och sjukdom.
Två praktikperioder i Kina.
Medlem i Svenska Akupunkturförbundet.

Certifierad inom estetisk akupunktur – vid skolan Ki-Shin-Tai.

Diplomerad kinesiolog – Applied kinesiology.
Två års deltidsstudier vid Svenska kinesiologiskolan.

Certifierad Ashtangayoga lärare.

Certifierad Naamyogalärare. Läs mer på Rootlights hemsida ››

Certifierad Harmonyumhealer. Läs mer på Rootlights hemsida ››

Mitt arbete är min största hobby och jag går ständigt nya vidareutbildningar. Senast studerade jag Ayurvedisk örtmedicin i Indien. Dessförinnan var jag i Prag och studerade Harmonyum healing. Jag tillbringade en sommar i Mexico och blev Naam-yoga lärare – den enda i både Spanien och Sverige.

Varje vecka undervisar jag i Naam yoga. Det är en helande meditativ yoga där vi använder oss av Mudras (handgester) och Mantras (böner på sanskrit) samt rörelser och andningsövningar.

På begäran undervisar jag även i Ashtanga yoga och Sevillanas dans.

Charlottas artikel
”Ät dig friskare”

Yogaundervisning.

Senaste vidareutbildningen inom Ayurvedisk medicin i Indien.

Dans – ett stort intresse.

Symbolen är min pappa Professor Sten Anderssons – www.sandforsk.se – modell av en ”Ikosaeder” en 12- hörnad kristalliserad virus. Vingarna används som en tredimensionell propeller som borrar sig igenom cellmembranet in till cellkärnan där den släpper sitt DNA som delar sig tills cellkärnan sprängs och viruset kan spridas…

”En alkemist är den som förvandlar allt med kärlek”
Emmanuel