Slide-Img3
Naam = ordet
Naam yoga är en unik blandning av visdom från öst (yoga) och väst (kabbala) grundad av Dr. Joseph Michael Levry (Gurunam) – andlig vägledare och kabbalist.

Den förenar österländsk yoga med praktisk esoterisk lära i universell kabbala – också kallad yogan från väst. Målet för universell kabbala är att förena öst och väst genom den magi som den sakrala musiken innebär.

När Du praktiserar Naam yoga rensar Du tankarna och blir inriktad på vad som är meningen med Ditt liv – Du uppnår inre frid.

Medan vi rör oss sjunger vi mantran (uråldriga böner) och gör mudras (handgester som kontaktar meridianerna) såväl som andningsövningar och meditation.

Detta är yoga för hjärnan eftersom hjärnan får massage genom mantravibrationer och koordinationsträning genom rörelser och mudran. När vi sedan lägger till andningsövningar och meditation uppnår Du kontroll över tankarna. Och när du kan kontrollera dina tankar kan du också kontrollera din verklighet.

Den omedelbara effekten är frigörelse av blockerad energi så att självläkandet kommer igång och du återfår kontakten med livsglädjen!

”Vi rör oss för kroppen, andas för medvetandet och sjunger för själen.”
Gurunam

Läs Charlottas artikel i Svenska Magasinet
”Ett yttre och inre äventyr”

Harmonyum healing grundades av Dr. Joseph Michael Levry (Gurunam) som också grundat Naam yoga.

Det är en mjukt berörande behandling längs ryggraden som gör Dig djupt avslappnad. Läs mer om Harmonyum healing ››