Tillämpad Kinesiologi grundades på 60-talet i USA av Dr Goodheart. Det kallades för Touch For Health i början och då användes bara reflexstimuleringsmetoder för att balansera muskler.

När tekniken utvecklades ändrades namnet till Applied Kinesiology.

Kinesiologi betyder läran om rörelse och den tillämpas då man använder muskeltestning som ett verktyg för att hitta vad som felas patienten och vilken behandlingsteknik som är att föredra.

När man använder Tillämpad Kinesiologi kommunicerar man med patientens nervsystem genom att testa spänningen i musklerna. Därefter frågar man inom vilket område som problemet ligger: strukturellt, näringsmässigt, emotionellt eller energetiskt.

Sedan behandlar man med erfoderliga tekniker – vilka i mitt fall är:

  • Manipulation och olika myofasciala tekniker
  • Uteslutande av födoämnesallergi och rekommendation av optimal näringstillförsel enligt Ayurvedisk kroppskonstitution.
  • Undervisning i EFT (emotional freedom technique) eller meditation.
  • Akupunktur och handmudras (handställningar) för att stimulera energiflödet i olika meridianer.

Det är alltid att rekommendera att ge patienten egna verktyg för att förbättra självläkandet.

Svenska kinesiologiskolan